After párty Skládaček byla završením celého roku 2017.V příjemném prostředí hospůdky Cross jsme všem, kteří přišli, promítli naše zážitky ze všech letošních akcí, které jsme pořádali, nebo kterých jsme se účastnili. Děkujeme všem, kteří patří do skladačkové rodiny a celý rok nás podporovali a nezjištně nám pomáhali.

Byla to zase jízda. Dokazali jsme pomoct a potěšit zážitky naše patrony.
Mezi patrony se podařilo rozdělit částku přes 240 tis Kč.