Klub cystické fibrózy

Klub nemocných cystickou fibrózou z.s. jako jediná organizace v ČR sdružuje a podporuje nemocné cystickou fibrózou a jejich blízké.

Činnost Klubu nemocných cystickou fibrózou:

·         poskytujeme základní a odborné sociální poradenství

·         poskytujeme psychosociální péči

·         chráníme zájmy a práva nemocných CF

·         přispíváme nemocným CF na náklady spojené s léčbou

·         spolupracujeme s centry pro léčbu cystické fibrózy

·         informujeme veřejnost o problematice CF

·         vedeme veřejnou sbírku na pomoc nemocným CF

Posláním Klubu je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění.